اخبار و اطلاعیه ها
 انتخاب وب سایت
      به وب سایت دانشکده فنی و مهندسی خوش آمدید
 


نیمسال تابستان 94

شروع انتخاب واحد     94/4/1

پایان انتخاب واحد       94/4/5

شروع کلاسها           94/4/6


قابل توجه دانشجویان

محل تشکیل کلاس های ترم تابستان در سایت خاتم الانبیا (شهرک دانشگاهی) می باشد و شماره کلاس تا عصر یکشنبه در سامانه دانشجو درج خواهد شد.
 
 


           


انتخاب واحد به صورت اینترنتی می باشد ولازم است دانشجویان قبل از شروع انتخاب واحد نکات ذیل رامطالعه ورعایت نمایند
 

چند نکته مهم در انتخاب واحد

 

    لطفاچند روز قبل از شروع انتخاب واحد وارد سایت شوید تا ازفعال بودن( باز بودن) فایل خود مطمئن گردید

 

    قبل از اخذ واحد چارت درسی خود را کنترل نموده وبراساس آن انتخاب واحد نمائید(رعایت پیش نیاز به عهده شخص دانشجو میباشد)

 

   شهریه خود رادر صورتی که اینترنتی پرداخت می کنید چند روز قبل از انتخاب واحد واریز نمائید

   دانشجویان( کارشناسی 3 ترم مشروط) و(کاردانی وکارشناسی ناپیوسته 2 ترم مشروط )به صورت خودکار سیستم جامع آموزشی فایل آنهارا می بندد لذا دانشجویان مشروط می بایست قبل از شروع انتخاب واحد به آموزش مربوطه مراجعه نمایند

   دانشجویان سنواتی قبل از شروع ترم با آموزش مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهند

 

   رعایت پیشنیاز الزامی است (در صورت عدم رعایت واحد های اخذ شده حذف می گردد)

 

   در صورت اخذ درس کارآموزی فقط مجاز به انتخاب حداکثر16 واحد درسی(14واحد کارآموزی)می باشید( در ترم تابستان 6 2 کاراموزی)

 

فقط درصورتیکه در درس پیشنیازنمره مردودی یا حذف ماده 35(غیبت امتحان) داشته باشید می توانید درس پیشنیاز وپس نیاز را بطور همزمان اخذ نمائید

 

پس ا زپایان زمان انتخاب واحد وحذف واضافه حتما وارد سایت شوید ولیست دروس انتخابی را مجدداً کنترل نمائید در صورتی که درسی به حد نصاب نرسد از لیست دروس انتخابی شما حذف گردیده است در این صورت سریعاً جهت اصلاح به آموزش مراجعه نمائید.

 

 

حتما بعد از انتخاب واحد وحذف اضافه پرینت واحدهای درسی اخذ شده را از طریق سایت دریافت نمائید

 

دانشجویان ترم آخر جهت بررسی پرونده تحصیلی به اموزش مربوطه مراجعه  وبا پر کردن فرم درخواست مربوطه به این امر اقدام نمایند ضمنا جهت تسریع فرم مورد نظر را میتوانید از وب سایت دانشکده برق وکامپیوتر تهیه نموده وبه مسول آموزش رشته مراجعه نمائید انجام این امر مشکلات احتمالی را به حداقل میرساند