اخبار و اطلاعیه ها
 انتخاب وب سایت
      ورود به سایت
 


به وب سایت دانشکده برق وکامپیوتر خوش آمدید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد قدرت
لطفا جهت انجام کلیه امور آموزشی به آقای خلج در واحد علوم تحقیقات (سایت فلسطین)مراجعه نمائید
42241511-086

زمانبندی انتخاب واحددانشکده برق وکامپیوتر نیمسال دوم 93-92

روز

تاریخ

 صبح ازساعت 12-9

بعدازظهرساعت19-14

یکشنبه

92/11/6

کارشناسی ارشدقدرت

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق    

دوشنبه

92/11/7

سه شنبه

92/11/8

کارشناسی فیزیک

کارشناسی کامپیوترپیوسته وناپیوسته (کلیه ورودیها)

کاردانیهای برق وکامپیوتر(کلیه ورودیها)

 

 

زمانبندی حذف واضافه دانشکده برق وکامپیوترنیمسال دوم 93-92

 

روز

تاریخ

 صبح ازساعت 9-12

بعدازظهرساعت  14-19

شنبه

92/11/19

کارشناسی ارشد قدرت

کارشناسی برق پیوسته و ناپیوسته (کلیه ورودیها)

یکشنبه

92/11/20

دو شنبه

92/11/21

کاردانیهای برق (کلیه ورودیها)

 کاردانی وکارشناسی کامپیوتر  (کلیه ورودیها)

کارشناسی فیزیک