اعضای هیئت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
نام خانوادگینامگروهدانشکدهمرتبه علمینوع همکاری
اصلاحچیعلیگروه مکانیکفنی و مهندسیمربیتمام وقت
آقامیریسیداسحاقگروه موادفنی و مهندسیمربینیمه وقت
احمدیحمیدرضاگروه سرامیکفنی و مهندسیاستادیارتمام وقت
آزادمحمدگروه کامپیوترفنی و مهندسیمربیتمام وقت
امیریاناحسانگروه کامپیوترفنی و مهندسیمربیتمام وقت
فولادیانمجیدگروه الکترونیکفنی و مهندسیاستادیارتمام وقت
بیات مختاریمهدیگروه قدرتفنی و مهندسیمربیتمام وقت
پارسیانعلیگروه ریاضیفنی و مهندسیاستادیارنیمه وقت
پناهیعبدالرضاگروه ریاضیفنی و مهندسیاستادیارتمام وقت
پورعبداللهمجیدگروه موادفنی و مهندسیمربیتمام وقت