منابع آزمون جامع گروه مهندسی برق- قدرت نیمسال دوم ۹۹-۹۸

 

 

 

    دروس آزمون جامع گروه مهندسی برق قدرت ( نیمسال دوم99-98 )

نام درس

منابع

نویسنده گان

سال انتشار

توزیع انرژی الکتریکی

 

Electric Distribution         Systems

A A Sallam, IEEE press,

 

2011

برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی

Electric Power System Planning- Lssues and Algorithms and Solwions

 

مترجم : دکتر سیفی و دکتر سپاسیان

کتاب لاتین 2011

بهره برداری پیشرفته از سیستمهای قدرت

تولید- بهره برداری و کنترل در سیستمهای قدرت

 

 ولنبرگ  وود      ترجمه : سیفی

کتاب لاتین 1996

چاپ اول 1371

چاپ هفتم 1396

انرژیهای تجدید پذیر

منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست ویکم

 

دکتر مقدس تفرشی

1384

سیستم قدرت تجدید ساختار یافته

مبانی اقتصادی سیستم قدرت

 

گوران استریک، دانیل کرشن  ترجمه :منصف، سیفی

کتاب لاتین2004

چاپ اول 1387

چاپ سوم 13

مباحث ویژه

Introduction motor fault diagnosis

 Karmakar

Springer, 2016