کارآموزی

مقررات اخذ درس کارآموزی


دانلود فرم کارآموزی


در ترمی که درس کارآموزی را انتخاب می نمائید مجاز به اخذ16 واحد درسی به همراه کارآموزی(14 بعلاوه 2) می باشید

دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها 16 باشد در رشته های فنی مجاز به اخذ 18 واحددرسی ( 16 بعلاوه 2 واحد کارآموزی)می باشند

دانشجویان کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته جهت اخذ درس کارآموزی می بایست حداقل 50 واحد درسی گذرانده باشند

دانشجویان کارشناسی پیوسته جهت اخذ درس کارآموزی می بایست 100 واحد درسی گذرانده باشند

دانشجوی ترم آخر (دانشجویانی که با اخذ 24 واحد درسی فارغ التحصیل می شوند مجاز به اخذ درس کارآموزی به همراه سایر دروس می باشند
( 22 
بعلاوه 2  واحد کارآموزی) (مشروط به اینکه هیچ واحد درسی دیگری حتی به صورت معرفی به استاد برای ترم بعدی باقی نداشته باشد)

درس قرآن و وصایا علاوه برسقف انتخاب واحد های مجاز می باشد

حداکثر زمان مراجعه جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی از پژوهش یک ماه پس از شروع ترم می باشد