مسابقات علمی


اولین دوره مسابقه پل ماکارانی

سال 1392
دومین دوره مسابقه پل ماکارانی

سال 1393

سومین دوره مسابقه پل ماکارانی

سال 1394سومین دوره مسابقات پل ماکارانی توسط گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ساوه برگزار گردید. این دوره از مسابقات پل ماکارانی از استقبال خوب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان ساوه برخوردار بود.