دکتر نایبی


 

چاپ مقاله توسط استادیار گروه فیزیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد ساوه دکتر پیمان نایبی در حوزه نانو فن آوری در مجله journal of physical chemistry C وابسته به انجمن شیمی آمریکا ACS با IF:4.77 با عنوان

A Study of Electronic and Optical Properties of CuInSe 2 nanowires

این پژوهش در زمینه سلول های خورشیدی هیبریدی می باشد که در محیط فعال آن ترکیبی از مواد پلیمری و نانو ساختارمعدنی استفاده می شود. در این مقاله استفاده از نانوسیم نیمه هادی CuInSe2 بعنوان نانوساختار معدنی پیشنهاد شده است.
 

دریافت فایل مقاله 

ارائه مدلی برای طراحی و ساخت نانوابزارهای الکترونیکی

تهران- ایرنا - پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با همکاری محقق دانشگاه آزاد قزوین در طرحی تئوری، مدلی برای طراحی و ساخت کلید های الکترونیکی پیشنهاد داده است.

 

به گزارش گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این نتایج می تواند راهکار مناسبی در دستیابی به تجهیزات و قطعات در ابعاد نانومتری جهت کاربرد در حوزه های برق و رایانه، مخابرات و علوم زیستی باشد.

در ساخت قطعات الکترونیکی نظیر ترانزیستورها، کوچک سازی یک اقدام لازم برای افزایش سرعت محاسبات در حجم کوچک است. اما به دلیل مشکلات ساختاری، این کوچک سازی بدون استفاده از نانوساختارها نظیر نانوسیم ها، نقاط کوانتومی، نانولوله های کربنی و گرافن امکان پذیر نیست. در فرآیند کوچک سازی قطعات تا ابعاد نانومتری و حتی کوچکتر، رفتار قطعات کوانتومی می شود. و لذا مکانیزم انتقال بار و خواص الکترونیکی قطعات تغییر می کند که نیازمند بررسی و تحقیق است. از این رو مطالعات گسترده ای در جریان است تا با بررسی ویژگی های این ساختارها، کاربردهای آنها در علوم مختلف از جمله نانو الکترونیک مشخص شود.
دکتر پیمان نایبی
و دکتر اسماعیل زمین پیما با اشاره به اینکه یکی از حوزه های تحقیقاتی اخیر، طراحی و ساخت قطعات الکترونیکی بر پایه نانوساختارهاست، عنوان کردند: در این پژوهش، برای اولین بار یک کلید با استفاده از یک پیوندگاه متشکل از نانوسیم سیلیکونی و نانولوله کربن طراحی شد.